Pentagon proposes hikes to retiree health premiums